niedziela, 9 stycznia 2022

Powstanie polsko-węgierska, regionalna izba rozliczeniowa

 Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keller CCP – wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i GPW w Budapeszcie – właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

czwartek, 30 grudnia 2021

Dr Mateusz Grzesiak: Duży wpływ na nasze decyzje o szczepieniu mają autorytety. Dzisiaj są nimi nie tylko profesorowie, ale też gwiazdy

 Opinie influencerów, którzy stanowią autorytet dla określonych grup docelowych, mają duży wpływ na to, jakie decyzje w sprawie szczepień podejmują obywatele. Temat szczepień przeciwko COVID-19 budzi bardzo dużo emocji, a społeczeństwo jest wyraźnie podzielone na zwolenników i przeciwników. – Problem ma charakter społeczny i nie powinien być pozostawiony jedynie naukowcom, dlatego że dotyczy każdego człowieka i wpływa na jego życie – mówi dr Mateusz Grzesiak, psycholog biznesu.

Powstanie polsko-węgierska, regionalna izba rozliczeniowa

  Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych...